ENV-EX Dünya Gazetesi'nin İran Özel Sayısında yer aldı.